วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551

อ่านออกเขียนได้

การจัดการเรียนรู้ที่ทองเพกา กลุ่มของเรามี ๙ คน มีแต่คนเก่ง ๆ ทั้งนั้น....
แต่ละคนได้งัดเอาลีลาการสอนของตนเองออกมาเต็มที่ไม่ว่าบทกลอนสอน
นักเรียน เพลงสั้น ๆ มีมามากหลายโดยเฉพาะคุณอำนวยออกลวดลายเก๋าๆๆเขย่าวงการได้ดีร้องเพลงไปหัวเราะไป สนุกดี จนได้แก่นความรู้ของกลุ่มก็คือ

คัดกรองร้อยเรียง เพียรเทคนิคสอน สอดคล้องเรื่องสื่อ ถือหลักเสริมแรง
คำคล้องจองโดย ครูเบญค่ะ

มาดูการสอนของครูเบญจลักษณ์ จำปามูล สมาชิกคนหนึ่งของเรา
ภาษาไทย อ่านออกเขียนได้
การอ่าน ใช้หลัก(ซ้ำ ย้ำ ทวน) เช่น แบบฝึกการอ่านจากบัญชีคำ
ในแบบทดสอบการอ่าน จะมี อยู่ 10 คำ ให้นักเรียนอ่าน
(ฉบับบที่ให้นักเรียนอ่าน)
แบบทดสอบการอ่าน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบ้านรุน
อนุญาต บริสุทธิ์ ปรารถนา
สรรเสริญ มารยาท สวรรค์
ขี้เกียจ รสชาติ ราชสีห์ อุบัติเหตุ
(ฉบับที่ครู หรือเพื่อน ใช้ทดสอบ)
แบบทดสอบการอ่าน
ชื่อ..........................เลขที่.....
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบ้านรุน
คำไหนที่นักเรียนอ่านผิดครู หรือ เพื่อนจะขีดเส้นใต้
อนุญาต บริสุทธิ์ ปรารถนา
สรรเสริญ มารยาท สวรรค์
ขี้เกียจ รสชาติ ราชสีห์ อุบัติเหตุ
คำที่อ่านผิด (ส่งให้นักเรียนที่ออกมาทดสอบเอาไปคัดคำที่อ่านผิด)
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
ช้เวลาในการอ่าน ..........................วินาที
ดิฉันเองจะกำหนดเลยว่าไม่เกิน 10 วินาทีถ้าช้ากว่า 10 นาทีถือว่าไม่ผ่าน และในแบบฝึกแต่ละชุดจะใช้ทดสอบไม่ตำกว่า 5 ครั้งต่อชุด ส่วนเกณฑ์การให้คะแนนก็จะให้อ่านได้ 1 คำก็ได้ 1 คะแนน
วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนค่ะเพราะต้องเตรียมของให้เจ้านายตัวน้อย 2 คนไปเรียนพิเศษวันพรุ่งนี้ค่ะ